Thanh Hóa: Huyện hủy nội dung đề nghị dân viết đơn không nhận tiền hỗ trợ

Công tác rà soát, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Công tác rà soát, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Công tác rà soát, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Lên top