Thanh Hóa: Huy động gần 100 chiến sĩ đến chữa cháy tại kho chứa phế liệu

Lên top