Thanh Hóa: Hơn 80 học sinh có phản ứng sau tiêm vaccine đã xuất viện

Lên top