Thanh Hóa: Hơn 1.000 công an chính quy được điều động về gần 500 xã

Lên top