Thanh Hóa: Hoả hoạn tại bãi đỗ, nhiều xe khách bốc cháy ngùn ngụt

Lên top