Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hoá: Hàng nghìn người trắng đêm chạy lũ