Thanh Hóa: Hàng loạt vợ “quan xã” bỗng dưng chui vào sổ… “hộ nghèo”

Bà Trịnh Thị Hóa bức xúc khi một người lạ bỗng dưng lọt vào danh sách hộ nghèo của bà. Ảnh: HT
Bà Trịnh Thị Hóa bức xúc khi một người lạ bỗng dưng lọt vào danh sách hộ nghèo của bà. Ảnh: HT
Bà Trịnh Thị Hóa bức xúc khi một người lạ bỗng dưng lọt vào danh sách hộ nghèo của bà. Ảnh: HT
Lên top