Thanh Hoá: Hàng chục nghìn công nhân phải nghỉ việc vì mưa lũ