Thanh Hóa: Hai vợ chồng tử vong trên nền nhà, bên khẩu súng kíp