Thanh Hóa: Giám đốc điện lực bị miễn nhiệm vì để xảy ra sai phạm

Lên top