Thanh Hóa: Gần 1.000 cán bộ Công an chính quy được điều động về xã làm việc

Lên top