Thanh Hoá dừng một số hoạt động từ 0h ngày 7.5

Thanh Hoá siết chặt việc phòng, chống COVID-19. Ảnh: T.L
Thanh Hoá siết chặt việc phòng, chống COVID-19. Ảnh: T.L
Thanh Hoá siết chặt việc phòng, chống COVID-19. Ảnh: T.L
Lên top