Thanh Hóa: Đình chỉ Phó Chủ tịch xã ngại đi chống dịch COVID-19 vì trời mưa

Lên top