Thanh Hóa: Đập thủy lợi chứa gần 200 triệu m3 nước xuất hiện vết nứt

Đại diện các ngành chức năng kiểm tra và tìm biện pháp xử lý vết nứt. Ảnh: NT
Đại diện các ngành chức năng kiểm tra và tìm biện pháp xử lý vết nứt. Ảnh: NT
Đại diện các ngành chức năng kiểm tra và tìm biện pháp xử lý vết nứt. Ảnh: NT
Lên top