Thanh Hoá: Dân không cho con em nhập học để phản đối nhập trường

Ông Lê Thế Nhân, thôn Ngọc Đới 2, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)
Ông Lê Thế Nhân, thôn Ngọc Đới 2, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)
Ông Lê Thế Nhân, thôn Ngọc Đới 2, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)
Lên top