Thanh Hoá đã qua bao nhiêu lần đổi tên?

Cầu Hàm Rồng thời mới xây dựng. Ảnh của nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Ngôn.
Cầu Hàm Rồng thời mới xây dựng. Ảnh của nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Ngôn.
Cầu Hàm Rồng thời mới xây dựng. Ảnh của nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Ngôn.
Lên top