Thanh Hóa: Có bao nhiêu bệnh nhân ở điểm nóng COVID-19 BV Đa khoa Hợp Lực?

BV Đa khoa Hợp Lực. Ảnh: T.L
BV Đa khoa Hợp Lực. Ảnh: T.L
BV Đa khoa Hợp Lực. Ảnh: T.L
Lên top