Thanh Hoá có 21 người liên quan bệnh nhân mắc COVID-19 ở Công ty Samsung

Khu vực nhà ăn của Công ty Samsung Display Việt Nam. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh cung cấp
Khu vực nhà ăn của Công ty Samsung Display Việt Nam. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh cung cấp
Khu vực nhà ăn của Công ty Samsung Display Việt Nam. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh cung cấp
Lên top