Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hoá chủ động đón bão nguy hiểm