Thanh Hoá cho phép mở lại các hoạt động thể thao đông người

Các giải đấu thể thao đông người trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá sẽ được mở trở lại. Ảnh: X.H
Các giải đấu thể thao đông người trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá sẽ được mở trở lại. Ảnh: X.H
Các giải đấu thể thao đông người trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá sẽ được mở trở lại. Ảnh: X.H
Lên top