Thanh Hóa: Cháy lớn tại chợ tạm, hàng trăm ki ốt bị thiêu rụi

Lên top