Thanh Hóa: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các lãnh đạo tỉnh

Lên top