Thanh Hoá: Cảnh báo hiện tượng giả mạo phóng viên, mạo danh cơ quan báo chí

Giấy giới thiệu của 2 người tự giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: Sở TTTT
Giấy giới thiệu của 2 người tự giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: Sở TTTT
Giấy giới thiệu của 2 người tự giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: Sở TTTT
Lên top