Thanh Hóa: Cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi đám cưới trong giờ hành chính

Cán bộ, công chức rời nhiệm sở trong giờ hành chính để đi đám cưới.
Cán bộ, công chức rời nhiệm sở trong giờ hành chính để đi đám cưới.
Cán bộ, công chức rời nhiệm sở trong giờ hành chính để đi đám cưới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top