Thanh Hóa: Cán bộ Trại 5 đưa cơm cho phạm nhân trong những ngày bị lũ cô lập

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM