Thanh Hóa: Cấm biển, hoãn tất cả các cuộc họp để chống bão số 4