Thanh Hóa bố trí hơn 1.000 giường cách ly tại các khách sạn

Lên top