Thanh Hóa: Bé gái 12 ngày tuổi bỏ lại nơi cửa chùa

Bé gái kháu khỉnh đang được nhà chùa nuôi dưỡng.
Bé gái kháu khỉnh đang được nhà chùa nuôi dưỡng.
Bé gái kháu khỉnh đang được nhà chùa nuôi dưỡng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top