Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hóa: Bé gái 12 ngày tuổi bỏ lại nơi cửa chùa

Bé gái kháu khỉnh đang được nhà chùa nuôi dưỡng.
Bé gái kháu khỉnh đang được nhà chùa nuôi dưỡng.