Thanh Hóa: Bác thông tin cả trường nghỉ vì có học sinh nghi nhễm COVID-19

Học sinh THPT Thanh Hoá được đo nhiệt độ hàng ngày trước khi vào lớp.
Học sinh THPT Thanh Hoá được đo nhiệt độ hàng ngày trước khi vào lớp.
Học sinh THPT Thanh Hoá được đo nhiệt độ hàng ngày trước khi vào lớp.
Lên top