Thanh Hoá: 30 hộ dân nứt nhà mòn mỏi đòi quyền lợi

Nứt gãy gây nguy hiểm cho cuộc sống 30 hộ dân ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Nứt gãy gây nguy hiểm cho cuộc sống 30 hộ dân ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Nứt gãy gây nguy hiểm cho cuộc sống 30 hộ dân ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Lên top