Thanh Hóa: 138 trường hợp từ vùng dịch về có kết quả âm tính với COVID-19

Lên top