Thành đoàn Hải Phòng thông tin về Đại hội đoàn thanh niên lần thứ XIII

Phó Bí thư TT Thành đoàn Hải Phòng thông tin về Đại hội - Ảnh TN
Phó Bí thư TT Thành đoàn Hải Phòng thông tin về Đại hội - Ảnh TN