Thành đoàn Đà Nẵng bàn giao công trình đường bích họa ven biển Lý Sơn