Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thành đoàn Đà Nẵng bàn giao công trình đường bích họa ven biển Lý Sơn