Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tháng tư, đón các anh về

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ