Tháng tư, đón các anh về

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top