Thảng thốt nhìn nhiều nhà cửa bị sóng biển đánh sập, đổ ở Phú Yên