Thảng thốt bên những đê biển sóng "ngoạm"

Sóng biển đánh tan bờ kè và các hàng quán ở xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Sóng biển đánh tan bờ kè và các hàng quán ở xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Sóng biển đánh tan bờ kè và các hàng quán ở xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Lên top