Thăng cấp hàm cho cảnh sát PCCC tử vong trên cao tốc