Thanh Hóa:

Thăng cấp bậc trước niên hạn cho Thiếu tá hy sinh khi truy bắt tội phạm

Lên top