Tháng 7: Tăng lương cơ bản, giảm giá khám chữa bệnh

Từ 1.7, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng
Từ 1.7, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng