Tháng 4.2021, sẽ đào hầm Metro Nhổn-ga Hà Nội

Sáng 31.12.2020 khiên đào - bộ phận cuối cùng của máy đào hầm đầu tiên (TBM) có tên là “Thần tốc” đã được hạ xuống tầng đáy sâu 18m tại ga ngầm S9-Kim Mã (Hà Nội). Ảnh ĐT
Sáng 31.12.2020 khiên đào - bộ phận cuối cùng của máy đào hầm đầu tiên (TBM) có tên là “Thần tốc” đã được hạ xuống tầng đáy sâu 18m tại ga ngầm S9-Kim Mã (Hà Nội). Ảnh ĐT
Sáng 31.12.2020 khiên đào - bộ phận cuối cùng của máy đào hầm đầu tiên (TBM) có tên là “Thần tốc” đã được hạ xuống tầng đáy sâu 18m tại ga ngầm S9-Kim Mã (Hà Nội). Ảnh ĐT
Lên top