Tháng 1.2021 đường sắt giảm giá hàng nghìn vé tàu

Bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh N.Nam
Bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh N.Nam
Bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh N.Nam
Lên top