Tháng 12 sẽ vận hành thử toàn bộ hệ thống đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Đoàn tàu Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Đoàn tàu Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Đoàn tàu Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Lên top