Tháng 10.2017, thử nghiệm Đề án Thành phố thông minh Phú Quốc

Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp
Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp