"Thần y" vẫn ngang nhiên tư vấn cho khách hàng để bán sản phẩm Great Height

Sáng 2.12, Linh vẫn thản nhiên tư vấn cho khách hàng. Ảnh Nhóm PV.
Sáng 2.12, Linh vẫn thản nhiên tư vấn cho khách hàng. Ảnh Nhóm PV.
Sáng 2.12, Linh vẫn thản nhiên tư vấn cho khách hàng. Ảnh Nhóm PV.
Lên top