Thân nhân 6 công nhân Việt chết cháy ở Đài Loan được bồi thường như thế nào?

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: Thảo Vân
Cộng đồng người Việt tại Đài Loan lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: Thảo Vân
Cộng đồng người Việt tại Đài Loan lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: Thảo Vân