Thăm vườn hoa bạt ngàn hướng dương ở Hải Dương

Vườn hoa hướng dương rộng hơn 10.000 m2 tại Hải Dương đang nở rực rỡ - ảnh HH
Vườn hoa hướng dương rộng hơn 10.000 m2 tại Hải Dương đang nở rực rỡ - ảnh HH
Vườn hoa hướng dương rộng hơn 10.000 m2 tại Hải Dương đang nở rực rỡ - ảnh HH
Lên top