Thăm và hỗ trợ 2 gia đình có người chết do lũ cuốn ở Bình Phước

Công an đến thăm và hỗ trợ 2 gia đình có người chết do lũ cuốn ở Bình Phước. Ảnh: T.Thành
Công an đến thăm và hỗ trợ 2 gia đình có người chết do lũ cuốn ở Bình Phước. Ảnh: T.Thành
Công an đến thăm và hỗ trợ 2 gia đình có người chết do lũ cuốn ở Bình Phước. Ảnh: T.Thành
Lên top