Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!

Chiếc xe chạy Grab của nạn nhân Cường nằm trong đống ngổn ngang này.
Chiếc xe chạy Grab của nạn nhân Cường nằm trong đống ngổn ngang này.
Chiếc xe chạy Grab của nạn nhân Cường nằm trong đống ngổn ngang này.
Lên top