Thăm làng nghề bánh chưng "không ngủ" ở Hải Phòng ngày giáp Tết

Làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) là một trong những làng nghề bánh chưng truyền thống có tiếng cả nước. Ảnh HN
Làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) là một trong những làng nghề bánh chưng truyền thống có tiếng cả nước. Ảnh HN
Làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) là một trong những làng nghề bánh chưng truyền thống có tiếng cả nước. Ảnh HN
Lên top