Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở Hà Giang

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn -   trao hỗ trợ cho gia đình anh Lý Xuân Vinh. Ảnh: Duy Quang
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn - trao hỗ trợ cho gia đình anh Lý Xuân Vinh. Ảnh: Duy Quang
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn - trao hỗ trợ cho gia đình anh Lý Xuân Vinh. Ảnh: Duy Quang
Lên top